Wat is yoga?

Yoga betekent ‘ verbinding’ of éénwording, bijvoorbeeld de verbinding van lichaam en geest, of de verbinding van onze geest met de ‘universele geest’. Dit wordt ook wel bevrijding genoemd. Samadhi, deze toestand van bevrijding, is de laatste stap in het zogeheten ‘achtvoudige pad’ (‘ashtanga’ in het Sanskriet) van de yogi. De eerste twee onderdelen gaan over morele waarden en zelfdiscipline. Het derde en vierde onderdeel zijn asana (lichaamshouding) en pranayama (ademhaling). De laatste vier onderdelen zijn pratyahara (onder controle brengen van de zintuigen), dharana (concentratie), dhyana (meditatie) en Samadhi (absorptie, bevrijding). De eerste vier onderdelen oefen je, de laatste vier overkomen je steeds vaker en makkelijker als je intensief aan de eerste vier werkt.

Dit hele verhaal klinkt sommigen misschien wat zweverig en abstract in de oren. Echter, je zou het ook anders kunnen omschrijven. Je kunt samadhi bijvoorbeeld zien als een toestand waarin de geest volkomen tot rust gekomen is, waarbij concentratie en meditatie voorbereidingen tot deze toestand zijn (‘citta-vritti-nirodhah‘ – het stilleggen van de wervelingen van de geest). En iedereen heeft wel eens zo’n moment van innerlijke stilte en vrede, waarin de maalstroom van gedachtenflarden eventjes ophoudt, meegemaakt.

Het oefenen van de asana’s heeft als doel om niet door lichamelijke ongemakken gehinderd te worden, want deze leiden af van het bereiken van die toestand van complete rust.